نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار

BPMS: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین به منظور همسوسازی کلیه فعالیت‌های سازمان و در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری است که با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین اطلاعاتی میسر می‌شود. یک فرآیند کسب و کار شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها، با ارزش افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی، توسط مجریان مرتبط اجرا می‌شوند لذا هدف این نوع مدیریت، بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان است.

bpms

چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل، با اهداف زیر است:

  • طراحی شامل شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب
  • مدل‌سازی شامل شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن
  • پیاده‌سازی شامل انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب
  • نظارت شامل رهگیری و کنترل اجرای فرآیند

 

  • بهینه‌سازی شامل جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده در خصوص کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های بهینه‌ کردن مستمر عملکرد آن طراحی هر یک از نرم‌افزارهای مجموعه «دیدگاه» براساس مطالعه و مدل‌سازی دقیق کسب‌وکار سازمانی انجام می‌گیرد.

لذا بخشی از فرم‌ها، گردش‌های کاری و گزارشات فرآیندی در حوزه هر یک از نرم‌افزارها به صورت از پیش تعریف ‌شده طراحی، پیاده‌سازی و در اختیار مشتریان این شرکت قرار می‌گیرند.

علاوه براین به منظور پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و تغییرات اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها، شرکت بیکران پرداز امکانات و ابزارهای کاربردی را در سطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری نمایند.