مدیریت مصرف اینترنت کارکنان

امروزه اینترنت به ابزار کاری قدرتمند برای همه افراد سازمان بدل شده است، اما محدودیت سرعت اینترنت سازمان ها و شرکت ها و همچنین اجتناب از هدر رفتن ساعات کاری کارمندان، نیازمند وجود راهکاری ساده، قابل دسترس و بدون نیاز به حضور دائم تیم کارشناس فناوری اطلاعات در سازمان شده است.

ما با ارائه راهکاری ساده  وقابل دسترس به شما این امکان را می دهیم که:

  • سرعت اینترنت را به صورت عادلانه بین کارکنان خود توزیع نمایید
  • ترافیک در حال تبادل کلیه کارکنان خود را رصد کنید
  • از اتلاف هزینه در تامین ترافیک مصرفی اینترنت جلوگیری به عمل آورید
  • میزان مصرف ترافیک اینترنتی مجاز هر کارمند را محدود نمایید و وب سایت های خارج از حوزه کاری را مسدود کنید